Art Stations Foundation Stary Browar Nowy Taniec

Premiera

Joanna Leśnierowska

… (Rooms by The Sea) z cyklu ćwiczenia w patrzeniu

17.01.2014 / 19:00 / Studio Słodownia +3

Na początku tej pracy jest obraz.
Wiele obrazów.
Mówią, że zobaczyć je, to zamieszkać w nich.

Choć postaci, które na nich rezydują, to bardziej pozbawione indywidualnych cech modele niż pełnoprawne charaktery – figury zastygłe w oczekiwaniu, melancholijnie zapatrzone w nieznane, zawieszone w (nie)działaniu, w sobie pogrążone, wyalienowane, często zagubione na tle wielkich pustych przestrzeni, oderwane od miejsca i czasu. Niczym unieruchomione kadry filmu, zatrzymane jakby wpół gestu, obrazy te delikatnie acz nieustępliwie domagają się naszej uwagi zapraszając by z ledwie zasugerowanej narracji snuć własne opowieści…

To w tym miejscu właśnie wkraczamy na scenę.

Punktem wyjścia dla pracy nad spektaklem stało się studiowanie, re-konstruowanie i wprawianie w ruch obrazów. Ta szczególna praktyka „archeologiczna” i gra wyobraźni zaowocowały scenicznym laboratorium i powołaniem do życia przestrzeni, w której to, co realne i co abstrakcyjne nieustannie przenika się pozwalając poetyckiemu pięknu z pozoru prozaicznej rzeczywistości rozkwitać na naszych oczach. Wycinając postaci z ich oryginalnego kontekstu i koncentrując się na ich samotnej obecności, tworzymy spektakl zbudowany z fragmentów – strzępów obrazów i gestów – ujawniając jednocześnie ich powiązania zarówno z indywidualnym, jak i wspólnym archiwum skojarzeń, emocji i wspomnień. Choreografia wyłania się z pełnej napięcia pauzy – momentów zawieszenia, oczekiwania, kontemplacji. Utkana z prostych gestów i poruszeń, pozwala na skupioną obserwację emocjonalnych stanów oraz ich fizyczną manifestację. Uporczywe zgłębianie tego co widzialne by ukazać to, co przed okiem ukryte i pozornie nieobecne, pozwala zewnętrznej rzeczywistości stać się sceną dla ekspresji rzeczywistości wewnętrznej.

Głównym przedmiotem spektaklu jest jednak szczególna praktyka patrzenia.

Widzenie obrazami i ciągłe odkrywanie ich śladów w otaczającej nas (nie tylko obrazowej) rzeczywistości.

Spektakl podejmuje próbę skompilowania w swoich tradycyjnych ramach z pozoru odmiennych sposobów percypowania i doświadczania sztuk wizualnych (zwłaszcza możliwości wydłużonej w czasie ekspozycji i maksymalnej bliskości wobec dzieła) i performatywnych (w kontekście zwyczajowego dzieła teatralnego – zdystansowanej, voyerystycznej obserwacji następujących po sobie scenicznych działań) z przekonaniem, że okno sceny (analogicznie do „otwartego okna” obrazu) ofiarowuje widzowi możliwość percepcji uwolnionej od zadań i swego rodzaju konieczności jaką obciążone jest patrzenie na działanie zarówno w teatrze, jak i życiu codziennym.

Powiedziano także, że naprawdę patrzymy na (i dostrze- gamy) tylko to, co powstało wyłącznie aby na to patrzeć. Oraz: by zobaczyć świat, należy najpierw wykonać lub zobaczyć i zapamiętać jego obraz. To z tego powodu właśnie wychodzimy na scenę dzieląc jednocześnie przekonanie, że sztuka nie jest w stanie zmienić świata, ale tym, co na pewno może zmienić, jest patrzący, i jego relacja ze światem.

choreografia, dramaturgia, światło Joanna Leśnierowska
wykonanie Aleksandra Borys, Márta Ladjánszki, Janusz Orlik
muzyka Zsolt Varga
ćwiczyli Aleksandra Borys, Márta Ladjánszki, Joanna Leśnierowska, Janusz Orlik, Zsolt Varga oraz Halina Chmielarz
oprawa graficzna Michał Łuczak
koncept i sesja wizerunkowa Leś&Łuczak
kierownictwo techniczne i realizacja Łukasz Kędzierski
produkcja Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk
wsparcie rezydencyjce DeVIR/CAPa, Faro; El Graner, Barcelona
z podziękowaniami dla Any Rodrigues i José Laginha, Mary Maso i Eleny Carmony, Petera Pleyera za wsparcie w ramach kick off rezydencji w marcu 2013 oraz dla nieocenionego Zespołu programu performatywnego Art Stations Foundation

Bilety w cenie 15zł do nabycia w punktach informacyjnych w Pasażu i Atrium Starego Browaru oraz na stronie www.ebilet.pl