Art Stations Foundation Stary Browar Nowy Taniec

Alternatywna Akademia Tańca

Mala Kline

Praca nad obecnością i praca ze snami

28.04-02.05.2014

Praktyka ruchowa Mali Kline proponuje trening zdolności do tzw. kompozycji w czasie realnym – do „bycia” i tworzenia w teraźniejszości, chwili obecnej, oraz do świadomej i celowej pracy z obecnością poprzez pracę z wyobraźnią w relacji do przestrzeni. Praktyka ta składa się z uświadomienia sobie i uwolnienia napięć w ciele, aby stało się ono bardziej otwarte na pracę z wyobraźnią; z pracy nad „ucieleśnieniem” (embodiment) wyobrażeń w celu wypracowania konkretnych rodzajów obecności scenicznych i wyobrażonych ciał; z rozwijania słownictwa ruchowego specyficznego dla konkretnych wyobrażonych ciał. W ramach zajęć artystka proponuje zgłębianie relacji pomiędzy ciałem a przestrzenią, oraz różnicy pomiędzy przestrzenią rzeczywistą-architekturą, a wyobrażonym miejscem, zajmującym fikcyjną przestrzeń w przestrzeni rzeczywistej. Ćwiczenia opierają się na treningu przenoszenia uwagi pomiędzy światem zewnętrznym a przestrzenią wewnątrz ciała oraz pomiędzy sobą a innymi w przestrzeni. Praktyka improwizacji i kompozycji w czasie rzeczywistym odbywa się tu w ramach określonej partytury, której podstawą są nasze sny.

Mala Kline (SLO) – performerka, choreograf, badacz i pisarka. Posiada licencjat z filozofii i literatury porównawczej (UL, Ljubljana) i ukończyła studia magisterskie w zakresie teatru (DasArts, Amsterdam). Jej autorska praca jest zakorzeniona w technologii śnienia – to twórcza i performatywna praktyka w oparciu o afektywne i transformatywne przedstawienia obrazu. Mala jest zaangażowana w różnorodne działania badawcze, edukacyjne, wydawnicze i działalność publikacyjną. Założyła EMANAT – Instytut afirmacji tańca współczesnego w Słowenii. Misją instytucji jest rozpowszechnianie pracy nad snami i wyobrażeniami w całej Unii Europejskiej. Najnowsza inicjatywa Mali jest DreamLab – mobilne laboratorium badawcze rozwijające pracę z wyobraźnią i snami w kontekście praktyki sztuk performatywnych. Obecnie artystka studiuje w School of Images (NYC) i pisze doktorat na temat etyki w sztukach performatywnych na Wydziale Filozofii (UL, Ljubljana) oraz w ramach A-PASS (podyplomowego programu dla sztuk performatywnych w Brukseli). Otrzymała główne nagrody w dziedzinie tańca współczesnego w Słowenii: Nagrodę Złotego Ptaka (Zlata ptica), Nagrodę Triton (Povodni Moz) oraz Nagrodę imienia Ksenji Hribar za swoją praktykę choreograficzną.

Coaching dla profesjonalistów

poniedziałek 28.04 – piątek 02.05

taniec.doc
otwarty pokaz pracy

piątek 02.05
godzina 19:00
Studio Słodownia +3
wstęp wolny