Art Stations Foundation Stary Browar Nowy Taniec

Stary Browar Nowy Taniec

Założona przez Grażynę Kulczyk w 2003 roku fundacja realizuje dwa główne programy: wystawienniczy oraz performatywny. Punktem wyjścia wystaw prezentowanych w galerii Art Stations są prace z Kolekcji Grażyny Kulczyk, od lat będące inspiracją dla nowatorskich strategii kuratorskich.

Program performatywny funkcjonujący pod nazwą Stary Browar Nowy Taniec skupiony w Studio Słodownia +3 to wielopoziomowy program promocji i prezentacji tańca współczesnego realizowany przez Art Stations Foundation od października 2004 roku. Jego podstawową misją jest popularyzacja sztuki tanecznej oraz wspieranie profesjonalnego rozwoju młodych polskich choreografów i tancerzy poprzez stworzenie w Poznaniu profesjonalnego miejsca nie tylko regularnych prezentacji, ale także i kreacji tańca współczesnego.

Głównym punktem zainteresowania projektu jest prezentacja osiągnięć i upowszechnianie wiedzy o najnowszych awangardowych trendach w sztuce tańca (choreografia konceptualna, performance art, body art, zjawiska z pogranicza sztuk wizualnych i performatywnych). Ważnym zadaniem programu jest także rozbudzenie zarówno w artystach jak i publiczności głębszej świadomości bogactwa współczesnych zjawisk tanecznych, a poprzez rozpoczęcie nad nimi dyskusji i pobudzenie dotąd nieobecnej teoretycznej refleksji, przygotowanie odpowiedniego gruntu dla dynamicznego rozwoju sztuki choreografii w Polsce. Długofalowym celem programu jest wykreowanie w Studio Słodownia +3 w Starym Browarze swego rodzaju centrum choreografii, a więc nie tylko miejsca regularnych prezentacji spektakli, ale także (a może przede wszystkim) stworzenia „przestrzeni kreacji” – punktu spotkań młodych polskich artystów ze swoimi rówieśnikami z zagranicy oraz doświadczonymi choreografami. W ciągu 6 sezonów trwania programu w Studio Słodownia +3 gościło ponad 100 polskich i międzynarodowych spektakli tańca współczesnego, a od 2006 r. każdy sezon wieńczy specjalny program w ramach prestiżowego festiwalu Malta (Stary Browar Nowy Taniec na Malcie). Od początku mottem działań stało się hasło sztuka nie potrzebuje wsparcia, artyści tak! Stąd dzięki wsparciu produkcyjnemu Art Stations Foundation od 2004 roku powstało w Starym Browarze blisko 20 produkcji tańca współczesnego, a w 2006 r. powołano do życia pierwszy w Polsce program rezydencyjny – Solo Projekt – który co roku oferuje 3 młodym polskim choreografom wsparcie finansowe, merytoryczne i promocyjne w stworzeniu spektaklu solowego. Z myślą o młodych profesjonalistach powstał też program cyklicznych szkoleń w ramach Alternatywnej Akademii Tańca umożliwiający młodym artystom tygodniowe sesje badawcze w zakresie kompozycji/choreografii pod okiem międzynarodowych twórców.

W 2008 r. ASF została partnerem europejskiej sieci prezenterów Aerowaves oraz członkiem-założycielem European Dance Houses Network (EDN). Od czerwca 2010, razem z 18 instytucjami tanecznymi z Europy, rozpoczęła działania w ramach czteroletniego projektu EU modul-dance. Od 2012 roku Fundacja jest także współorganizatorem uropejskiego programu edukacyjno-artystycznego dla młodych choreografów SPAZIO.

Prezentacje

regularne prezentacje gościnnych spektakli zagranicznych oraz program Co z tym tańcem? prezentujący spektakle polskie starają się zarysować poznańskiej publiczności aktualną mapę tańca współczesnego i nazwać problemy, z jakimi borykają się na co dzień tancerze i choreografowie, a także rozpocząć dyskusję nad kondycją i przyszłością tańca współczesnego w Polsce.

Archiwum wydarzeń
Co z tym tańcem?

Festiwal Malta

podsumowujący sezon program festiwalowy, podczas którego można zobaczyć spektakle choreografów i tancerzy cieszących się międzynarodowym uznaniem, funkcjonuje co roku w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego MALTA (Stary Browar Nowy Taniec na Malcie).

Edycja 2006
Edycja 2007
Edycja 2008
Edycja 2009
Edycja 2010
Edycja 2011
Edycja 2012
Edycja 2013

Program rezydencyjny

obecny w Starym Browarze od 2006 roku pierwszy polski program rezydencyjny SOLO PROJEKT zakłada wspieranie tych artystów, którzy gotowi są do podejmowania artystycznego ryzyka, jakie niesie ze sobą eksperymentowanie z własnym ciałem i poszukiwanie nowej oryginalnej formy spektaklu. W ramach programu co roku trzech młodych polskich choreografów otrzymuje finansową i merytoryczną pomoc w tworzeniu solowego spektaklu.

Solo Projekt 2006
Solo Projekt 2007
Solo Projekt 2008
Solo Projekt 2009
Solo Projekt 2010
Solo Projekt 2011
Solo Projekt 2012
Solo Projekt 2013

taniec.doc

w ramach programu Taniec.doc prezentowane są materiały dokumentalne o tańcu oraz rejestracje kultowych spektakli. Zapraszamy też specjalistów, których wykłady pomagają spojrzeć na prezentowane w Studio Słodownia +3 spektakle w odpowiedniej perspektywie i dyskutować o najnowszych problemach współczesnej choreografii.

Archiwum taniec.doc

Warsztaty taneczne

w ramach programu edukacyjnego Art Stations Foundation realizowane są coaching projekty dla profesjonalistów oraz intensywne warsztaty taneczne. Program edukacyjny w formie regularnego, konsekwentnego szkolenia na różnych poziomach zaawansowania umożliwia kształcenie taneczne pod okiem najwybitniejszych choreografów i pedagogów.

Archiwum warsztatów
Alternatywna Akademia Tańca

Polska Platforma Tańca

to organizowana w trybie biennalowym prezentacja osiągnięć polskiego tańca współczesnego. Jej głównym celem jest promocja najciekawszych spektakli jakie powstały w czasie ostatnich 2 lat od ostatniej edycji festiwalu, a głównym odbiorcą - grono międzynarodowych specjalistów tanecznych: dziennikarzy, kuratorów, dyrektorów festiwali i centrów tańca. Platforma jest też okazją do spotkania polskiego środowiska tanecznego i wymiany artystycznych doświadczeń oraz dyskusji nad stanem i przyszłością polskiej sztuki tanecznej.

Polska Platforma Tańca 2008
Polska Platforma Tańca 2010
Polska Platforma Tańca 2012