Art Stations Foundation Stary Browar Nowy Taniec

Polska Platforma Tańca 2008

09-11.10.2008

Taneczne życie w Polsce intensyfikuje się z roku na rok: w nowych tanecznych miejscach pojawiają się nowe zespoły, premiery, festiwale, projekty edukacyjne... Rozrasta się taneczna publiczność, teatralne festiwale otwierają się na taniec; coraz częściej możemy też o tańcu czytać - nie tylko w Internecie, ale także na łamach specjalistycznych teatralnych gazet. Mnożą się taneczne warsztaty, powstają od dawna wyczekiwane szkoły, zagraniczne uczelnie zapełniają się polskimi studentami, a artyści coraz odważniej poszukują dla siebie nowych artystycznych ścieżek.

Ta wyjątkowa sytuacja wymaga programów wspierających i promujących współczesny polski taniec w celu zwiększenia obecności polskich artystów na scenach europejskich oraz w międzynarodowych projektach twórczych. Istnieje także ogromna potrzeba narodowej prezentacji osiągnięć współczesnego tańca zagranicznym kuratorom i szefom festiwali - przedsięwzięcie znajdujące się w kalendarzu imprez każdego już prawie kraju na świecie.

Wychodząc naprzeciw tej potrzebie Centrum Kultury Zamek w Poznaniu (polski partner Trans Danse Europe) oraz Centrum Sztuki Stary Browar organizują w Poznaniu w dniach 9-11.10.2008 POLSKĄ PLATFORMĘ TAŃCA, której podstawowym celem jest uaktualnienie mapy polskiego tańca współczesnego poprzez prezentację kilkunastu najciekawszych spektakli tanecznych zrealizowanych w Polsce w ciągu ostatnich trzech lat.

Chcemy by Polska Platforma Tańca stała się profesjonalną i atrakcyjną promocją polskiej sztuki tańca i najbardziej obiecujących młodych polskich choreografów; miejscem spotkania polskiego środowiska tanecznego - tancerzy, choreografów, krytyków - oraz wymianą doświadczeń i dyskusją nad teraźniejszością, przyszłością sztuki tańca w Polsce w ramach planowanych paneli dyskusyjnych, spotkań z zagranicznymi gośćmi oraz serii wykładów, warsztatów dla zespołów nt. promocji sztuki i pozyskiwania funduszy na działalność własną i organizację imprez tanecznych.

Członkowie jury

Edyta Kozak (Festiwal Ciało_Umysł/ Warszawa)
Choreografka, kuratorka tańca, twórczyni festiwalu "ciało_umysł"; od 14 lat związana z warszawską sceną tańca współczesnego; jest inicjatorem powstania Stowarzyszenia Tancerzy Niezależnych, którego przez 10 lat była prezesem / 1995-2005/ a także twórcą i kuratorem programu tańca przy Teatrze Narodowym "+++ tańca" /2004-2006/. Była solistka Teatru Wielkiego w Warszawie i Stadttheatre Bern w Szwajcarii. Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej i Akademii Muzycznej w Warszawie. Laureatka nagród i stypendiów (m. in., United States Information Agency, L'Associacion Francaise d'Action Artistic). Realizuje niezależne projekty związane ze sztuką. Jest polską i partnerką networku Aerowaves. Tworzy także wiele projektów promujących polską i międzynarodową scenę tańca, a także polskich artystów za granicą. W 2003 r otrzymała nagrodę Ministerstwa Kultury za promocję sztuki tańca.

Anna Królica (nowytaniec.pl / Kraków)
ur. 1982, doktorantka w Katedrze Dramatu UJ i równocześnie magistrantka Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, współzałożycielka i redaktorka portalu www.nowytaniec.pl, zajmującego się tańcem współczesnym. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską na temat ciała i pamięci w Teatrze Śmierci Tadeusza Kantora w kontekście Tanztheater Wuppertal Piny Bausch.

Adam Kamiński (Festiwal Mandala / Wrocław)
prezes Stowarzyszenia Artystyczno - Edukacyjnego ARTATUT, kurator Mandala Performance Festival, animator kultury, koordynator licznych projektów z zakresu sztuki performance i tańca współczesnego min: "Sztuka w akcji", "Wibracje Taneczne", "Atuty sztuki", "Sztuka Aktywności" - projekt w realizacji, instruktor teatralny, oligofrenopedagog, arteterapeuta. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.

Joanna Leśnierowska (Stary Browar Nowy Taniec / Poznań)
absolwentka teatrologii UJ, krytyk tańca, dramaturg; współpracuje z krakowskimi Didaskaliami, publikowała także poza Polską (m.in. w Theater der Zeit (Berlin), Dance Today (Izrael), Dance Zone (Praga). Jest autorką rozdziału o teatrze tańca w wydanym w 2006 roku "Słowniku wiedzy o teatrze" (Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała). Jako krytyk i teoretyk tańca brała udział w wielu międzynarodowych projektach i wykładała o światowym i polskim tańcu w kraju (UAM, Poznań, Uniwersytet Jagielloński, Kraków) i poza jego granicami. W 2003 roku była krytykiem-rezydentem podczas wiedeńskiego festiwalu Impulstanz. Od 2004 roku jest kuratorem tańca w poznańskim Starym Browarze prezentującym przez cały rok najnowsze osiągnięcia awangardowej choreografii i wspierającym rozwój rodzimych artystów (www.starybrowarnowytaniec.pl). W ramach programu powstał pierwszy w Polsce program rezydencyjny dla młodych choreografów (solo projekt), seria intensywnych treningów choreograficznych dla profesjonalistów, a od trzech lat zwieńczeniem sezonu jest festiwal w ramach prestiżowej poznańskiej Malty. Od 2003 roku współprowadzi zespół, a od 2004 r. także stowarzyszenie, Towarzystwo Gimnastyczne, które obok produkowania spektakli (whatever you wish, 2003,Obcojęzyczność, 2005, Nic, 2007) prowadzi intensywną działalność edukacyjną (program warsztatów Towarzystwo Gimnastyczne zaprasza) i jest polskim partnerem prestiżowej europejskiej organizacji DanceWeb (www.towarzystwogimnastyczne.com).

Anna Hryniewiecka (CK Zamek / Poznań)
ur. 1964, z wykształcenia historyk sztuki, od 1999 roku zastępca dyrektora ds. programowych Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu. Pracowała jako dziennikarz w Radio "S" /1992-1996/, a później w TVP Poznań /1997-1999/, gdzie realizowała m.in. reportaże i programy dokumentalne. W latach 2001-2006 pełniła funkcję rzecznika prasowego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta. Reprezentowała Polskę w europejskim projekcie Trans Danse Europe /2003- 2006/, którego ideą była szeroka promocja młodych poszukujących teatrów tańca. W 2005 roku przebywała na stypendium Courants du Monde organizowanym dla szefów instytucji kultury przez Maison des Cultures we Francji. W "Zamku" kieruje zespołem kreującym program i strategię rozwoju instytucji. Pracuje jako kurator, inicjuje wiele projektów wystawienniczych, realizuje i rozszerza współpracę międzynarodową CK "Zamek".

Program towarzyszący

Polska specyfika? Wokół przemian tańca nad Wisłą
Panel dyskusyjny
10.10 (pt.) 10:30-12:00 CK Zamek

Lubelskiego Teatru Tańca
Prezentacja
10.10 (pt.) 14:00 Słodownia +2

Teatr Okazjonalny
Prezentacja
10.10 (pt.) 15:00 Słodownia +2

Teatr Dada von Bzdülöw
Prezentacja
10.10 (pt.) 16:00 Słodownia +2

"Splendid isolation?" Taniec a inne sztuki w polskim społeczeństwie
Panel dyskusyjny
11.10 (sob.) 10:30-12:00 CK Zamek

Polski Teatr Tańca
Prezentacja
11.10 (sob.) 13:30 Siedziba PTT ul. Kozia 4